Diagnoza

Terapia 

Profilaktyka  

 

 

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje

 

Publikacje

Ryzyko 

Generalnie można wskazać trzy źródła ryzyka: zagrożenia ze strony przyrody, niepewność bytu, zagrożenie ze strony człowieka. Z pierwszym źródłem staramy się zmagać wprowadzając rozwiązania techniczne. Drugie źródło ryzyko to przedmiot dociekań na gruncie  doktryn religijnych. W przypadku trzeciego źródła ryzyka zabezpieczamy się wprowadzając unormowania prawne. 
Do przyspieszenia tempa zmian przyczynia się głównie postęp technologiczny. Ma on skokowy charakter. Zależności, które generuje, wywołują wzrost różnorodności, złożoności, nieokreśloności, ilości czynników ryzyka . Skraca się czas wymagany na odpowiednią reakcję wobec ryzyka. Stąd, brak pożądanego przygotowania może prowadzić firmę do upadku. Zatem, przygotowanie do reagowania na ryzyko stanowi o możliwościach przetrwania, a w konsekwencji rozwoju przedsiębiorstwa. Bez wątpienia stan przygotowania na działanie ryzyka poprawia
audyt ryzyka.  

Natomiast zabezpieczeniem przed ryzykiem jest nadmiar. Przy czym powinien być on różnorodny. Nadmir może przyjmować formę rezerw finansowych, sieci kontaktów biznesowych, umiejętności, potencjału i zasobów.

Dr S. Wyciślak 

Korzystanie z publikacji musi respektować przepisy prawa autorskiego. Przy odwoływaniu się do treści publikacji należy podać dokładne źródło.

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje