Diagnoza

Terapia 

Profilaktyka  

 

 

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje

 

Publikacje
Ryzyko
Zarządzanie ryzykiem - ujęcie definicyjne
Zarządzanie ryzykiem - geneza i kierunki analiz.
Zarządzanie ryzykiem - zastosowania.
Kryzys finansowy 2008 - przyczyny, skutki
Druga fala kryzysu
Zarządzanie ryzykiem w działalności marketingowej
Case studies
Ryzyko i chaos 
Czynniki ryzyka w ujęciu branżowym (wkrótce)
Więcej materiałów można uzyskać pisząc na adres:
audytryzyka@op.pl.

Korzystanie z publikacji musi respektować przepisy prawa autorskiego. Przy odwoływaniu się do treści publikacji należy podać dokładne źródło.

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje