Diagnoza

Terapia 

Profilaktyka  

 

 

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje

 

Oferta dla przedsiębiorstw

 1. Audyt ryzyka. Uporządkowane postępowanie mające na celu poprawę zdolności reagowania przedsiębiorstwa na ryzyko.napisz. 

2. Ryzyko wprowadzenia nowego produktu na rynek. Aż 80% nowości, znika po pierwszym roku obecności na rynku. Jakich błędów uniknąć przy wprowadzaniu nowych produktów? Projektowanie nowości, wdrażanie, budowa dystrybucji, reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Chcesz się dowiedzieć więcej
napisz. 


3. Ocena ryzyka dot. przesyłu mediów energetycznych (dla systemów istniejących) - inwentaryzacja i opis stanu istniejącego, statystyka dotychczasowych awarii z diagnozą przyczyn ich wystąpienia, prognoza wystąpienia nowych awarii - miejsc i przyczyn ich wystąpiena, ocena rzeczowa i finansowa skutków awarii ( ewentualna korekta spisanych umów na dostawę mediów energetycznych),. napisz. 

4. Patologie organizacyjne - diagnoza, terapia, profilaktyka. napisz. 


Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: audytryzyka@op.pl.

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje