Diagnoza

Terapia 

Profilaktyka  

 

 

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje

 

Publikacje

Druga fala kryzysu

Ryzyko ze sfery przedsiębiorstw przeniosło się do sfery finansów publicznych. Dokładniej, ryzyko kredytowe zainfekowało sferę finansów publicznych. Stało się tak wskutek interwencji państwa, która miała stanowić rozwiązanie kryzysu finansowego. Tak więc, to co działo się w sferze przedsiębiorstw zaczęło się realizować na poziomie finansów publicznych. Dokonuje się zatem logiczny scenariusz wydarzeń. Najpierw zadłużone gospodarstwa domowe, przeniosły część zadłużenia na banki. Następnie banki przeniosły zadłużenie na władze publiczne. W końcu zadłużone państwo przenosi zadłużenie na gospodarstwa domowe poprzez wyższe podatki, niższe wydatki publiczne, zagrożenia wzrostem stopy inflacji.

Przeniesienie ryzka kredytowego z poziomu przedsiębiorstw do sfery finansów publicznych odzwierciedla wyższe oprocentowanie ubezpieczenia bankructwa w państwach Europy Zachodniej od ubezpieczenia upadłosci przedsiębiorstw z Ameryki Pólnocnej. Zmiana ta miała miejsce na początku lutego 2010 roku.

Zatem, odroczone efekty kryzysu finansowego, to problemy niewypłacalności poszczególnych państw.

Na początku lutego 2010 roku, ubezpieczenie długu Grecji i Portugalii osiągnęło bardzo wysoki poziom. Indeks Markit iTraxx SovX Western Europe, pokazujący zmiany notowań swapów ubezpieczenia niewypłacalności (CDS) Portugalii wzrósł osiągnął najwyższą w historii wartość 226,5 pkt. bazowych, według CMA DataVision. Kontrakt dotyczący długu Grecji także osiągnął rekordową wartość - 423 pkt.. CDS Hiszpanii wynosił 168 pkt. bazowych. Deficyt sektora finansów publicznych w 2009 roku osiągnął w przypadku Grecji - 12,7%, i odpowiednio Hiszpanii - 11,4%, Portugalii - 9,3%, Irlandii - 11,7%.

Na początku kwietnia 2010 roku, CDS swap ryzyka niewypłacalności dla Grecji wzrósł do najwyższego w historii poziomu 468,5 pkt bazowych. Natomiast, spread między 10-letnimi obligacjami Niemiec i Grecji doszedł do 439 pkt bazowych i jest największy od wprowadzenia euro w 1999 roku.

Indeks PMI mierzący łącznie koniunkturę w przemyśle i sektorze usług strefy euro spadł z 56,2 pkt w sierpniu do 53,8 pkt we wrześniu 2010 roku, najniższego poziomu od siedmiu miesięcy.

PKB Irlandii zmniejszył się w drugim kwartale 2010 roku o 1,2% w porównaniu z pierwszym kwartałem.
Różnica w rentowności pomiędzy irlandzkimi obligacjami dziesięcioletnimi a podobnymi papierami niemieckimi była rekordowo wysoka, i sięgnęła 415 pkt bazowych.

Ostatnia aktualizacja 24.09.10.


Dr Sławomir Wyciślak 

Więcej informacji: audytryzyka@op.pl

Korzystanie z publikacji musi respektować przepisy prawa autorskiego. Przy odwoływaniu się do treści publikacji należy podać dokładne źródło. 


   

 

 Oferta dla przedsiębiorstw

Publikacje Inspiracje